Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej, której właścicielem jest Holiday Wynajem Pokoi Biela Krzysztof Marek.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Holiday Wynajem Pokoi Biela Krzysztof Marek NIP 5320017625 z siedzibą w ul. Tadeusza Kościuszki 12, 05-400 Otwock

W celu realizacji usług i dostosowania ich do potrzeb Użytkowników, Holiday Wynajem Pokoi Biela Krzysztof Marek może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane, które Użytkownicy dobrowolnie ujawniają w formularzach kontaktowych lub podczas korzystania z innych funkcjonalności strony internetowej.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:

  • w celach marketingowych,
  • świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • w celu statystycznym i analitycznym,
  • w celach archiwizacyjnych,

Holiday Wynajem Pokoi Biela Krzysztof Marek zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę trzecią, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także do przenoszenia danych.

Holiday Wynajem Pokoi Biela Krzysztof Marek w celu statystycznym i analitycznym korzysta z narzędzia Google Analytics.

Dane osobowe Użytkowników przekazywane są do osób trzecich wyłącznie w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub konieczne dla realizacji usług świadczonych przez Holiday Wynajem Pokoi Biela Krzysztof Marek.

Holiday Wynajem Pokoi Biela Krzysztof Marek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności poprzez publikację nowej treści na stronie internetowej.

Wszelkie pytania, wątpliwości lub sugestie dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników można kierować na adres e-mail: kontakt@holidaydarlowko.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.

W przypadku braku satysfakcji z działań Holiday Wynajem Pokoi Biela Krzysztof Marek w zakresie ochrony danych osobowych, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.